ประเด็นสืบสวน

เอกสารเผยแพร่ของ กกต. ระบุว่า "การทำหรือแชร์สัญลักษณ์ เพื่อแสดงจุดยืนและเหตุผลของการรับหรือไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญฯ สามารถทำได้ ดูสิ่งที่ทำได้-ทำไม่ได้ อื่นๆ ได้ที่ https://goo.gl/o1qTsx
อ่านข่าวทั้งหมด »

คนในข่าว

readery1
อ่านสัมภาษณ์ทั้งหมด »

Facebook